Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

Tarihi sınıf mücadeleleri tarihi olarak kavrayan marksizm, tek yönlü bir bakış açısıyla "sadece kitlelerle ilgilenen" bir akım olarak ele alınabilir. Oysa felsefeyi yeterince sindirmiş olanlar için birey ve toplum diyalektiği, bu ikisini karşı karşıya koymadan, aksine ancak ikisinin birlikte ele alınmasıyla kavranabilecek bir olgudur.
Ancak sınıf siyaseti yapmak adına yola çıkan birçok akımda kişilerin rolüne dair bir küçümseme, yaygın bir eğilimdir. Oysa sınıf mücadeleleri tarihinden öğrenilecek önemli olgulardan biri de harekete önderlik edenlerin kaybının yarattığı büyük boşluklardır...
Ülkemizde devrimci sosyalist hareketimizin kurucu önderlerinden Ulaş Bardakçı da, mücadelenin her cephesindeki emekçiliğiyle ve yaratıcılığıyla kurucu önderliğin başarılı bir örneği olmuştur. Kurucu önderlik, daha önce hiç denenmemiş olanı denemekten, hiç yürünmemiş yolları adımlamaktan ve çoğu zamanda yol açmaktan geçer. Kitaplarda yazılanlardan başka hiçbir deneyim, alışkanlık, kültür vb. yoktur ve bunların hepsi yolu açanlar tarafından yaratılır. Bugünden bakıldığında tüm bunların bu denli iyi kotarılmış olması, bunu başaranların niteliklerini ortaya koyduğu gibi, şehit düşmelerinin ardından ülke çapında yaratılmış olan büyük potansiyelin kaynağını da belli ölçülerde açıklar.
Bugünkü yürüyüşümüzün ilk adımlarını atan ve bizlere oldukça sağlam bir rota ve deneyim bırakan bu kuşak, siyasal, ekonomik, ideolojik koşulların sağlam bir çözümlemesinin pratiğin dönüştürücü gücüyle bir araya getirilmesi sayesinde ne ölçüde güçlü devrim fırtınalarının yaratılabileceğinin de en iyi kanıtlarıdır.
Tüm bunların ışığında 19 Şubat 1972'de İstanbul Arnavutköy'de bulunduğu evin polisçe basılması üzerine çıkan çatışmada katledilen Ulaş Bardakçı Yoldaş ölümsüzleşmesinin üzerinden geçen 32 yıl boyunca proleter devrimcilere her zaman yol gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Devrimci Yenilenme sürecimizin ihtiyaç duyduğu nitelik ve düzeyin parlak bir örneği olan Ulaş Yoldaş, bu düzey tutturulduğunda kazanılacak politik aşamaların büyüklüğünün de göstergesidir. Anısı yolumuzu aydınlatıyor...

 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul