Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

 

Devrimci Demokratik Güçbirliği Konusunda Dergimize Gönderilen Bir Açıklamayı Yayınlıyoruz:

1- Bilindiği gibi, özellikle Avrupa zemininde yürütülen bir dizi görüşmeler sonucunda PKK ile belirli örgütler arasında bir "Devrimci-Demokratik Güç Birliği" oluşturulmuş, daha sonra program düzeyinde saptamalara yönelinmiştir.
2- Çok ayrıntılı tartışma koşullarının olmadığı bir zaman diliminde hareketimizin insiyatifiyle görüşmelere katılan arkadaşımız, doğal olarak bu insiyatifi kullanmış ve devrimci hareketimizin bu konulardaki anlayışının çerçevesinde davranmıştır.
3- Ancak, sonuçta ortaya çıkan "Güçbirliği Programı" ayrıntılı olarak tartışıldığında sözkonusu program ile hareketimizin kendine eksen olarak saptadığı gelişim programı arasında pratik bir zorlanma olduğu görülmüştür.
4- Hareketimiz, "Güçbirliği" olgusunu, gerçekten güçlerin her düzeyde birliği olarak algılamakta, çok ciddi bir kavram olduğunu düşünmektedir. Güçbirliği, geçici bir kampanya ya da salt legal türden birlikteliklerle sınırlanmayacak kapsamlı bir birlik durumudur. Dolayısıyla, mevcut güçlerin çok ciddi bir bölümünü, belirli bir enerjiyi ve olanakları yoğunlaştırmayı gerektirir.
5- Oysa hareketimiz, bugün kendisine temel seçtiği kendi programını uygulamak ve eksen olarak seçtiği bu programı aksatmamak zorundadır. Dolayısıyla "Güçbirliği" programı (ve bizim anladığımız anlamda bir güçbirliği pratiği) bu programı bir çok noktada zorlamaktadır. Güçlerin esas olana yoğunlaştırılması ihtiyacına ters düşmektedir.
6- Hareketimizin Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine yaklaşımı ve devrimci güçlerin birliği konusundaki sıcaklığı kuşkusuz bilinmektedir. Sorun böyle bir siyasal boyutla değil, pratik boyutla ilgilidir.
7- Bütün bu nedenlerden ötürü hareketimiz MLSPB, bugünkü koşullarda Devrimci Demokratik Güçbirliği içindeki konumunun doğrudan katılımcılık şeklinde olmasını uygun bulmamaktadır. Kararımız, bugün için bu ilişkinin katkı ve destek boyutunda gerçekleşmesi yönündedir.
8- Hareketimiz, Devrimci Demokratik Güçbirliği'ne gücü oranında elinden gelen desteği ve katkıyı sunacaktır. Ama güçbirliği içinde doğrudan katılımcı durumunda olmayacaktır.
Devrimci kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.


Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği
THKP-C / MLSPB

 
 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92